VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY


Reklamaci zboží zakoupeného u naší společnosti je Kupující povinen uplatnit bez zbytečného odkladu od zjištění vady, která je důvodem reklamace.

Způsoby uplatnění reklamace zboží: telefonicky, emailem nebo písemně prostřednictvím poštovního doručovatele.

Při reklamaci musí být reklamované zboží doručeno do místa prodejny.

Spolu se zbožím je nutné předložit (při osobním doručení) či vložit do balíku k reklamovanému zboží doklad o zakoupení zboží nebo daňový doklad – fakturu či jiný dokument, prokazující koupi zboží u naší společnosti. Dále je nutné dodat popis vady a návrh na způsob vyřešení reklamace. Nebude-li návrh na způsob řešení reklamace dodán spolu se zbožím, vyřídíme reklamaci dle zákonných podmínek.

Reklamace je uplatněna okamžikem, kdy byla naší společnosti vada zboží oznámena a bylo uplatněno právo z odpovědnosti za vady. Zákonná 30 denní lhůta pro vyřízení reklamace pak běží ode dne dodání zboží naší společnosti – nebude-li dodání zboží k vyřízení reklamace potřeba (např. při nedodání některé součásti zboží), pak běží 30 denní lhůta ode dne oznámení reklamace.

V reklamaci musí být uvedeno:

 1. jméno a příjmení, adresa spotřebitele
 2. email a telefon
 3. číslo objednávky
 4. datum doručení
 5. popis reklamované vady
 6. číslo účtu pro případné vrácení kupní ceny

Po vyřízení reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu, po kterou reklamace trvala. Je-li reklamace vyřízena výměnou zboží za jiné, běží nová záruční doba k tomuto zboží ode dne vyřízení reklamace. Uznáme-li reklamaci za neoprávněnou, pak se záruční doba na toto zboží, u něhož nedošlo k uznání reklamace, neprodlužuje.

Chce-li spotřebitel odstoupit od kupní smlouvy v zákonné 14 denní lhůtě, je povinen zboží vrátit na adresu naší prodejny, a to osobně nebo prostřednictvím poštovního doručovatele (zásilkovny, DPD, české pošty, apod.), přičemž zboží je nutné vrátit nepoškozené v původním obalu. Spolu se zbožím nám musí být oznámeno následující:

 1. jméno a příjmení, adresa spotřebitele
 2. email a telefon
 3. číslo objednávky
 4. datum doručení
 5. číslo účtu pro vrácení kupní ceny