Provádíme projektování vytápění a otopných systémů

Zajišťujeme komplexní realizace vytápěcích systémů, projekty na montáže vytápění,  opravy vytápění, malé i rozsáhlé rekonstrukce otopných soustav. Projekty vytápění respektují platnou legislativu a normy, otopné systémy jsou projektovány s důrazem na dlouhou životnost, efektivitu, rychlost a kvalitu montážních prací, využívají moderních materiálů a instalačních prvků.

Pro zákazníka jsou naše projekty vytápění v neposlední řadě zárukou bezproblémového schválení stavebním úřadem a jsou podkladem pro hladký průběh kolaudačních rozhodnutí.  V návaznosti na vypracovaný projekt systému vytápění následně zajišťujeme pracovní tým instalatérů, který provede všechny potřebné instalatérské práce, jejichž výsledkem je plně fungující vytápění.

Zpracujeme veškeré projekty systémů vytápění

  • Projekty kompletních otopných systémů
  • Projekty soustav a rozvodů tepla v objektech
  • Projekty topidel a jejich integrace do objektů
  • Projekty rozmístění a výkonu otopných těles
  • Projekty regulace tepla a vytápění
  • Projekty solárních otopných soustav
  • Projekty vytápění využívajících tepelných čerpadel
  • Projekty napojení obytných jednotek na dálkové vytápění
  • Projekty domácích kotelen
  • Projekty vytápění krby a klasickými topidly

Projekty vytápění objektů

Vypracujeme projektovou dokumentaci na vytápění objektů. Podle potřeb a představ zákazníka vyprojektujeme kompletní návrh na vytápění domů a komerčních objektů – systém rozvodů
tepla a jeho napojení na topidla a otopná tělesa s ohledem na maximální efektivitu vytápění a minimalizaci provozních nákladů.

Volitelnou součástí projektu může být i napojení topidel na kouřovody a komínová tělesa.

Projekty na vytápění domů mohou mít více variant

Zkonzultujeme s Vámi Váš investiční záměr, navrhneme jednu nebo více variant řešení vytápění domu, z vybrané varianty zpracujeme stavební projekt otopného systému Vašeho objektu.

Projekty na obnovu, opravy a rekonstrukce
systémů vytápění

Na základě konzultací s investorem a revize stávajícího stavu starého systému vytápění vypracujeme projekt na obnovu otopného systému, projekty oprav poškozených nebo zchátralých rozvodů tepla, případně celkovou rekonstrukci otopného systému.