Povinná výměna starých kotlů na tuhá paliva se blíží. Od 1. září 2024 bude možné provozovat kotle na pevná paliva v emisní třídě 3., 4. nebo 5. Naši odborníci Vám rádi poradí od výběru, montáže až po vyřízení dotace.

Jak zjistit emisní třídu kotle ?

Nejste si jistí, do jaké emisní třídy spadá váš kotel? Emisní třídu dohledáte na výrobním štítku kotle nebo v jeho dokumentaci. Jestliže váš kotel výrobní štítek nemá nebo na něm není emisní třída uvedena, je velmi pravděpodobné, že se jedná právě o nevyhovující kotel.
Základní představu získáte také podle roku, kdy jste kotel pořídili. Kotle uvedené na trh před rokem 2000 ještě nebyly zařazeny do emisních tříd.

Mám nárok na dotaci Nová zelená úsporám ?

Ano, dotaci lze čerpat na:
Na výměnu kotle na pevná paliva nesplňující 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj.
Na výměnu lokálních topidel sloužící jako hlavní zdroj tepla pro vytápění.
Na výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem s elektrickým pohonem.

Jaké jsou podporované typy zdrojů ?

Kotle na biomasu vč. akumulační nádrže / se samočinnou dodávkou paliva (min.energetická třída A+, pro kotle s ruční dodávkou paliva povinná instalace akumulační nádrže).
Lokální zdroje na biomasu (sálavé a teplovzdušné: třída A+, s teplovodním výměníkem: třída A++).
Tepelná čerpadla pro teplovodní systém vytápění (min.energetická třída A++).
Tepelná čerpadla vzduch-voda (min.energetická třída v režimu vytápění A++).
Tepelná čerpadla pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému.
Napojení na soustavu zásobování teplem.

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla – pouze pro bytové domy.

Kdo může o dotaci žádat ?

Vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinného domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu).