DomůODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
ZE STRANY SPOTŘEBITELE
VE LHŮTĚ 14 DNÍ ODE DNE PŘEVZETÍ ZBOŽÍ PŘI UZAVŘENÍ SMLOUVY DISTANČNÍM ZPŮSOBEM

Prodávající:

_____________________________ s.r.o.
IČ: ______________________
sídlo: ____________________________________________
email: ________________________________
tel: _________________________________

Dle ustanovení §1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, odstupuji tímto od nákupu následujícího zboží:

Specifikace zboží: _______________________________________________________________

Číslo objednávky: _______________________________________________________________

Datum převzetí zboží: ____________________________________________________________

Způsob převzetí zboží (DPD, zásilkovna, ….)  _________________________________________

Uhrazená kupní cena za zboží: _____________________

 

Údaje spotřebitele:

Jméno a příjmení: ________________________________________________________________

adresa: ________________________________________________________________________

Email: ___________________________________________________________

Mobil: ___________________________________________________________

Číslo účtu pro vrácení kupní ceny: ______________________________________

 

 

V __________________________ dne ___________________

 

________________________________________

podpis spotřebitele