DomůDotaceZajistíme Vám dotaci Nová zelená úsporám 2022

Na co je dotace Nová zelená úsporám určená a kdo o ni může žádat?

V rámci dotačního titulu Nová zelená úsporám můžete získat příspěvky například na zateplení domu, využívání dešťové vody či na stavbu zelené střechy. Nechceme se pasovat do role, kdy je kozel zahradníkem, a tak další řádky zaměříme na tepelná čerpadla, fotovoltaiku solární ohřev vody. Na ty se štědré dotace NZÚ vztahují také a ve Schliegeru je už více než 11 let vyrábíme.

Můžete příspěvek na ekologický a ekonomický zdroj energií dostat i vy? Pokud splňujete následující podmínky, tak určitě ano.

 Jste plnoletým vlastníkem, stavitelem či nabyvatelem nemovitosti na území ČR.
 Nemovitost slouží k trvalému pobývání. Dotaci můžete nově dostat i na chatu či chalupu, ale jen v případě, že tam máte vedený trvalý pobyt.
✓ Nový zdroj energie byl či bude instalován a plně uhrazen po 1. lednu 2021. O dotaci podle nových podmínek NZÚ můžete tedy žádat i zpětně. Ale jen v případě, že jste ani sebemenší zálohu neuhradili v roce 2020 či dříve.
✓ Dotaci můžete použít na více nemovitostí. Pokud vlastníte několik domů, můžete dotaci čerpat opakovaně. Dotace je totiž vázaná na evidenční číslo, nikoliv na osobu.
 NZÚ podporuje jak rodinné, tak bytové domy. V případě rodinných domů je omezení jediné – nesmí se v nich nacházet více než 3 bytové jednotky. Zisk dotace pro bytové domy je podmíněn souhlasem všech vlastníků bytových jednotek.

A jak je to s výší příspěvků? Finanční podpora je v rámci NZÚ omezená do maximální výše 50 % celkových nákladů nezbytných na realizaci. Pokud máte nemovitost v některém ze strukturálně postižených regionů (Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj), dostanete ještě o 10 % víc, než je maximální částka pro jednotlivé typy úprav.

Dotace NZÚ na tepelné čerpadlo pro rodinný dům

Dotované tepelné čerpadlo si můžete pořídit, pokud nahradí:

✓ kotel na tuhá paliva emisní třídy 1 či 2
✓ lokální topidla (krb, krbová kamna atd.), pokud jsou hlavním zdrojem vytápění
✓ elektrické vytápění (lze vyměnit jen za tepelné čerpadlo s elektrickým pohonem)

Jak velkou dotaci na tepelné čerpadlo v rámci programu NZÚ dostanete? To záleží na komplexnosti systému. Maximální výši dotací pro rodinné domy najdete v následující tabulce.

Označení podporovaných opatření  Typy zdrojů Výše podpory
TČ-vytápění Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění 80 000 Kč
TČ-vytápění+ Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody 100 000 Kč
TČ+FV Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k fotovoltaickému systému 140 000 Kč

Maximální výše dotací z programu NZÚ pro tepelná čerpadla